Vítejte u nás v Jiřetíně

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Vítejte u nás v Jiřetíně

Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 tehdejším majitelem panství Georgem ze Schleinitz jako hornické městečko na základě objevu ložiska stříbrných rud. O tom svědčí i otevření první štoly sv. Kryštofa v roce 1539, to je ještě před založením obce.

Obec se nachází na hranicích se Saskem (SRN) v nejsevernější části České republiky na západní straně Lužických hor a je branou do Šluknovského výběžku.

Název naší obce se několikrát měnil. Původně ji obývali horníci, kteří do Čech přišli po ukončení těžby stříbra z Žitavských hor, mluvící německy. Obec se téměř 400 let jmenovala Sankt Georgenthal. Od roku 1945 do roku 1948 Svatý Jiřetín a v roce 1949 nově přejmenována na Jiřetín pod Jedlovou. To nedlouho po té, co bylo z pohraničí nedobrovolně odsunuto původní obyvatelstvo a do celého pohraničí včetně Jiřetína převážně z vnitrozemí přišli naši rodiče.

Umístění obce v nádherné krajině doplněné historickými stavbami hlavně z období 17. a 18. století předurčilo Jiřetín p. J. k rozvoji turistiky, rekreace a sportu.

Nová doba po roce 1989 přinesla nejenom svobodné volby, ale také možnosti nezávislého rozvoje dle svých představ. Bohužel zanedbanost nejenom infrastruktury bylo tak značné, že v tomto směru v současné době, to je po dvaceti letech usilovného snažení, dokončujeme poslední projekty zaměřené do této finančně velice náročné oblasti. Věřím, že do roku 2015 bude dokončena obnova naší obce, a po té bude zahájen její rozvoj v plné šíři a kráse, na kterou nám bohužel zatím zbývá málo prostředků. Nicméně máme radost z některých věcí, které se podařily. Kromě mnoha věcí, které zlepšují podmínky života hlavně trvale bydlícím občanům (plynofikace obce, nový vodovod, kanalizace, ČOV, místní komunikace, …) za zmínku stojí oprava rozhledny včetně restaurace na vrcholu Jedlové (774 m). Na hradě Tolštejně (670 m) se také mnohé zlepšilo ke spokojenosti návštěvníků. Ti nejvíce kvitují vzhled opravených částí hradeb, přístupových schodišť a možnost občerstvení a ubytování v hradní horské restauraci.

Od jara do podzimu provozujeme také štolu sv. Jana Evangelisty, která je v délce 350 m přístupná v doprovodu průvodce. Stále též vylepšujeme vzhled poutního místa nacházejícího se přímo nad centrem obce, a to křížové cesty s jedenácti zastaveními a kaplí na vrcholu stejnojmenné hory (563 m). Jedná se o unikátní kulturní památku z II. poloviny 18. století, kterou obec, jako již zmíněný hrad a rozhlednu, má ve svém majetku.

Radostí hlavně pro naši mládež, ale i dospělé z obce a příchozí, je též na počet našich stálých obyvatel (600) poměrně rozsáhlý letní sportovní areál se svojí nabídkou sportovišť a dalších míst pro aktivní odpočinek. Velmi oceňováno je jeho zakomponování do nádherného krajinného rámce a jeho kompaktnost a šíře nabídky (kopaná, minikopaná, tenis, beach volejbal, plavání, minigolf, běžecká dráha 60 m, badminton, volejbal, lesopark - relaxační část areálu využívaná hlavně v parném slunečném létě ve stíni pod korunami mohutných stromů s jezírkem, lesním divadlem, ohništěm a dětským hřištěm).

V objektu bývalé školy stojícího uprostřed tohoto areálu máme v provozu mateřskou školku, ale i 70 lůžek k ubytování, jídelnu, saunu, posilovnu, společenský sál a malou tělocvičnu s využitím hlavně na stolní tenis a aerobik. Místo v areálu je i pro milovníky stanování, a to v malém kempu.

Věřím, že Vás návštěva naší obce naplní uspokojením nabídky, kterou si můžete aktuálně ještě ověřit v informačním středisku otevřeném v centru obce, které je mimo jiné též prohlášeno za městskou památkovou zónu. Informační středisko našeho Svazku obcí Tolštejn nejenom podává informace o dění v našich obcích, ale lze v něm zakoupit též kromě klasických upomínkových předmětů též regionální výrobky (sýry, pivo, …) a Vildovou medovinu.

Přeji Vám příjemný pobyt zpestřený například hrou Vandrování po Tolštejnském panství (informace v IC), hezké počasí a spokojenost se službami našich poskytovatelů.

Josef Zoser
starosta obce

Video

Základní údaje a významná data

poloha: Ústecký kraj, okres Děčín, Šluknovský výběžek, území CHKO Lužické hory
počet stálých obyvatel: 600
rozloha: 1210 ha
nadmořská výška – náměstí: 455 m

 

1548 založení obce
1587 udělení městských práv císaře Rudolfa
1612 vysvěcení nového kostela Nejsvětější Trojice
1642 nevratné poškození hradeb Tolštejna švédskými vojáky
1764 vysvěcení křížové cesty po dostavbě
1799 zničující požár centra obce
1841 postavení rozhledny na Jedlové
1874 příchod řádových sester Dcer božské lásky – Mariánek (dodnes)
1909 zavedení elektřiny do obce
1914 vybudování vodovodu
1946 odsun původního obyvatelstva
1946-1949 změny názvu obce na dnešní
1990 nástup prvního novodobého starosty
1998 získání titulu Vesnice roku v Programu obnovy venkova
2001 výměna vodovodu, nová plynofikace
2010 nová čistírna odpadních vod

 

20.02.2011 - ČT1 - Toulavá kamera - záznam vysílání http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=2979

11.05.2011 - ČT - :Déčko - Záhady Toma Wizarda - záznam vysílání http://decko.ceskatelevize.cz/zahady-toma-wizarda "Mezi peklem a nebem"

20.10.2013 - ČT1 - Toulavá kamera - záznam vysílání http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=4223

07.05.2014 - Ústecká TV - Dva v jednom městě - Jiřetín pod Jedlovou - záznam vysílání http://www.usteckatv.cz/obce/275-dva-v-jednom-meste-jiretin-pod-jedlovou