Vítejte u nás v Jiřetíně

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Stříbrný důl

Nejstarší písemná zmínka o dolování na tolštejnském panství pochází z roku 1474. O deset let později dal král Vladislav v Kutné Hoře svolení vrchnímu maršálkovi Hugoldu ze Schleinitz a jeho synům svolení na dobu 15 let provádět zde veškeré dolování. Nalezeno bylo však velmi málo. V roce 1509 udělil panovník Heinrichu ze Schleinitz další privilegium k těžbě.

V roce 1539 vznikla zde nejstarší štola sv. Kryštofa (délka 197 m). Těžil se hlavně galenit a chalkopyrit. I přes veškerou snahu byl výnos z dolování malý. V roce 1620 dosahuje těžba svého vrcholu, byly dobývány rudy s obsahem stříbra 624-1250 g/t a se 4-14% obsahem mědi. Těžbu však poznamenala třicetiletá válka.

Obrat nastal v roce 1781, kdy Jan z Edenburku založil štolu sv. Jana Evangelisty (délka 640 m). Bohužel však ani v tomto případě nebylo dolování výnosné.

Poslední pokusy o těžbu v tomto kraji skončily v roce 1910.

Štola sv. Jana Evangelisty, pro svůj nejdochovalejší stav, byla v roce 1935 zpřístupněna pro veřejnost společně místním Spolkem pro cizinecký ruch a Horským svazem. Vchod do štoly byl v roce 1945 zavalen trhavinou. Dnes je štola opět pro turistickou veřejnost zpřístupněna v celkové délce 320 m. Ročně ji navštíví cca 5,5 tis. návštěvníků.

 

Vstupné:

Štola sv. Jana Evangelisty:

  • dítě do 15 let                                                                            30,--  Kč/osoba
  • skupina  (min. 25 dětí  do 15 let + 1 dospělý nad 18 let)               20,--  Kč/osoba (doložit jmenným seznamem s razítkem organizace)

            ostatní                                                                                      50,--  Kč/osoba

 

POZOR ZMĚNA!  Z rozhodnutí Zastupitelstva obce Jiřetín pod Jedlovou ze dne 28.06.2012 došlo ke změně podmínek zakoupení skupinového vstupného -  s účinností od 29.06.2012 se  sleva vztahuje na skupiny 25 dětí do 15 let + 1 dospělý nad 18 let. K této slevě je nutné předložit jmenný seznam s razítkem organizace.

 

 

Štola provozni doba 2017